Kontakt

   

       Monika a Miroslav Valentinovi 

     Svatá kateřina 42,   Blansko  

      Hotel  monika.valentinova@seznam.cz 

Tel.: 724 743 537

www.rottweiler-hirohito.webnode.cz

    Výcvik  valentinmiroslav@seznam.cz

Tel.: 604 484 462

www.vycvikpsu.net